Om oss

ALL-regnskapservice AS ble etablert i 2003, og driver med regnskapsvirksomhet for små og mellomstore bedrifter.

Vi er et autorisert regnskapsførerselskap, og autorisasjonen gir deg som bruker av oss, trygghet for faglig dyktighet i utførelsen av regnskapsvirksomhet.

Vi er medlem av Regnskap Norge.

Regnskap Norge er en profesjons- og bransjeforening for autoriserte regnskapsførere i Norge. Regnskap Norge driver et omfattende kvalitets- og informasjonsarbeid, gir faglig støtte til medlemmene og følger bransjeutviklingen tett. Foreningen ivaretar også medlemmenes interesser overfor myndigheter og politiske institusjoner, og er en viktig høringsinstans.

Med regnskapsvirksomhet forstår vi:

 • Regnskap fra A-Å
 • Offentlig rapportering
 • Lønninger, inkl. A-melding og andre lovpålagte oppgaver
 • Balanseoppfølging
 • Oppfølging av utestående fordringer
 • Avdelings- og prosjektregnskap
 • Budsjettering
 • Fakturering
 • Betaling
 • Samtalepartner
 • Selskapsopprettelse/-endr. til Brønnøysund

Vårt mål er å sikre kvaliteten på regnskapet med høy kompetanse, slik at kontakten med revisor og myndigheter går smidig og hurtig.

Driften av ditt selskap stiller store krav til deg og dine ledere.
Vårt fag, er å ha oversikt over ulike krav som skal innfris, og hvilke frister som skal overholdes, for våre kunder.

Ved å overlate tjenester som ikke er dine viktigste arbeidsoppgaver til oss, kan du konsentrere deg om å følge opp din egen forretningsdrift!

Dersom det er ønskelig med referanser, ber vi deg vennligst ta kontakt, slik at du får en referanse som passer til din bransje og dine behov.

Vårt motto er at alle må gjøre det de er best til!


ALL-regnskapservice AS

Strandgt. 3, 1724 Sarpsborg

Telefon: 69 14 84 25


hilde@all-regnskap.no